Tân Tầm Tần Ký

04/12/2018 - 01:37 · 7874

Trong sự cố bất thường xảy ra trên phi thuyền Tinh Vân, phi hành gia Hạng Thiếu Long đã xuyên không hơn 2000 năm trở về thời Chiến quốc của Trung Quốc. Tại đây anh đã tham gia vào nhiều sự kiện lịch sử quan trọng dẫn đến lần đầu thống nhất Trung Hoa của nhà Tần.

Ngày công chiếu : 18/01/2017
Số tập : 40
Độ dài : 45 phút

Đang tải player

Bình luận