Good Boys

06/05/2019 - 16:58 · 880

Tập

Lịch chiếu

18/10/2019

Một nhóm các thanh thiếu niên trốn học tham gia vào hành trình một ngày tới San Fernando để sửa món đồ chơi đã hỏng trước khi cha mẹ của chúng trở về nhà.

Ngày công chiếu : Chưa xác định
Số tập : 1
Độ dài : 95 phút

Bình luận